Verlengde schooldagWat is de Verlengde Schooldag?
Bij de Verlengde Schooldag op KC Rijpelberg, duurt de dag op maandag en donderdag een uurtje langer. Die extra uren zijn bedoeld voor een uitbreiding van het lesprogramma op het gebied van:
  • sport en bewegen
  • kunst en cultuur
  • oriëntatie op jezelf en de wereld.
 
Waarom Verlengde schooldag?
Er is een VSD om extra leer- en ontwikkelkansen te geven aan kinderen die dat nodig hebben. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen, zicht op waar ze goed in zijn én ontwikkelen ze sociale vaardigheden. De kinderen maken kennis met activiteiten waar ze van huis uit niet of minder mee in aanraking komen. Kortom: ze kunnen meedoen en ontwikkelen onder begeleiding van een coördinerend pedagogisch begeleider.
 
Wanneer Verlengde Schooldag?
Op KC Rijpelberg hebben de kinderen uit groep 3 t/m 8 de mogelijkheid om mee te doen aan de Verlengde Schooldag op maandag of donderdag. Deze start aan het begin van het schooljaar en eindigt net voor de zomervakantie en is verspreid over 5 periodes.
 
Na elke vakantie volgen er twee wervingsweken, waarin er gekeken wordt welke kinderen mee willen en kunnen doen. Hierin krijgen kinderen en ouders te horen of hun kind ingedeeld kan worden en op welke dag dit dan is. Daarna start de periode met betreffende activiteiten, die duren tot de eerstvolgende vakantie.
Op maandagen wordt deze activiteit op locatie de Straap gehouden van 15:00-16:00 uur en op donderdagen op locatie de Rakt van 15:00-16:00 uur. De kinderen kunnen vanuit school om 14:45 uur verzamelen in de aula voor hun activiteit.
 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de coördinerend pedagogisch begeleider van de Verlengde Schooldag voor KC Rijpelberg.
 
Gegevens:
Sara Broeren
Sara.broeren@levgroep.com
06-89971407