Peuterspeelzaal

Peuteraanbod Spring Kinderopvang


Lerend spelen
Vanaf twee jaar zijn peuters bij ons van harte welkom om te komen spelen en leren met leeftijdsgenootjes. Zowel bij locatie de Rakt als bij locatie de Straap is er aanbod voor peuters. Voor de Straap is dit bij het Poppeschoentje (naast wijkcentrum de Brem) en voor locatie de Rakt is dit in het eigen gebouw.
Onder begeleiding van pedagogisch professionals worden kinderen voorbereid op hun toekomst en de overstap naar het basisonderwijs. Hoe? Door een veilige en vertrouwde omgeving én activiteiten die kinderen uitdagen en de ruimte bieden om te ervaren, te ontdekken en te ontwikkelen.
 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Het peuteraanbod wordt ook wel ‘voorschools aanbod’ genoemd. Door middel van thema’s en speelse activiteiten worden kinderen voorbereid op de basisschool. Dit doen wij door middel van de VVE-methode Startblokken. Een VVE-methode richt zich op het stimuleren van taal en vaardigheden. Maar dit alles gebeurt spelenderwijs. Er wordt gewerkt met herkenbare thema’s welke samen met de kinderen worden uitgebouwd. Daarbij wordt er voor ieder thema een andere themahoek en een ander spelverhaal gecreëerd. De pedagogisch professionals sluiten aan bij de interesses en ontwikkelingsbehoeftes van de kinderen.
 
Ouderbetrokkenheid
Doordat er aangesloten wordt op de behoeftes van de kinderen, is de betrokkenheid vanuit hen groot. Ook de betrokkenheid vanuit ouders is erg belangrijk. Iedere dag is er een spelinloop waarbij ouders worden uitgenodigd om de dag mee op te starten door bv. samen even een puzzel te maken. Tijdens ieder thema wordt er een ouder/kindactiviteit georganiseerd. En een aantal keer per jaar vindt er een gezamenlijke ouder/kindactiviteit met de basisschool plaats, zoals een inloopavond of een activiteit in samenwerking met de bibliotheek. Eén keer per maand is er SamenSpel. Ouders kunnen zich dan inschrijven om drie kwartier te komen spelen met hun kind. Hierbij sluiten ook de kleuters en hun ouders aan. SamenSpel is onder begeleiding van een pedagogisch professional en een leerkracht.

Overgang naar de basisschool
Wanneer een kind 4 jaar wordt, gaat hij/zij naar de basisschool. Wij vinden het belangrijk dat deze stap soepel verloopt. Daarom organiseren wij veel thema's en activiteiten samen met groep 0-1. Wij spelen op vaste momenten samen binnen én buiten. Hierdoor zijn de peuters al bekend met de leerkrachten en kinderen van groep 0-1.

Praktische informatie
Openingstijden
Het peuteraanbod is open van 08.30 uur tot 12.30 uur. In afstemming met het klantteam van Spring Kinderopvang wordt besproken op welke dagen de peuter kan komen spelen. Er wordt onder groepstijd een fruit- en broodmoment verzorgd door Spring. De peuters hebben dus al geluncht wanneer zij weer naar huis gaan.

Vakanties
De vakanties en feestdagen van het peuteraanbod zijn gelijk aan die van de basisschool. Maar
tijdens studiedagen, is het peuteraanbod wel gewoon open.

Meer informatie
Voor meer informatie over het peuteraanbod, het aanvragen van een rondleiding of voor een aanmelding, kunt u terecht op de volgende websites:
 
Peuteraanbod locatie de Rakt:
https://www.spring-kinderopvang.nl/kinderopvang/peuteraanbod/helmond-rijpelberg/peuterspeelzaal-de-rakt-helmond-rijpelberg/
 
Peuteraanbod locatie de Straap (’t Poppeschoentje):
https://www.spring-kinderopvang.nl/kinderopvang/peuteraanbod/helmond-rijpelberg/peuterspeelzaal-poppeschoentje-helmond-rijpelberg/