Leerlingenraad

Sinds het schooljaar 2021/2022 hebben we een leerlingenraad op KC Rijpelberg. Deze bestaat uit acht leerlingen uit de groepen 7 en 8 van beide locaties die zijn gekozen door middel van verkiezingen.
Vanaf groep 7 kunnen de kinderen zich verkiesbaar stellen. Natuurlijk moeten ze zichzelf wel kunnen promoten. Dit doen ze door middel van een korte presentatie.
In elke groep wordt uiteindelijk een stemronde gehouden, waarbij twee kinderen worden gekozen om de klas te vertegenwoordigen in de leerlingenraad.

Als team vinden we de leerlingenraad belangrijk. Wij weten zo wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem.
Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevorderd. Aan de leden van de leerlingenraad dus de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen?
Samen met de directeur houden zij elke twee maanden een vergadering. Hier worden ideeën van kinderen besproken die ze op school willen veranderen of worden zaken vanuit school met hen besproken.
Punten die worden ingebracht tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad moet voor het hele kindcentrum van toepassing zijn.

Besproken onderwerpen zijn onder andere: afval scheiden, speelplaats, meer inspraak op onderwijsinhoud en activiteiten, meedenken over het nieuwe kindcentrum logo, traktatiebeleid, schoolreis, inloop van ouders op de ochtend, veiligheid en gezamenlijke activiteiten om de samenwerking tussen de locaties nog meer te bevorderen.
Indien nodig is er ook contact tussen de leerlingenraad en de MR.

Na een jaar gaan de leerlingen van groep 8 automatisch uit de leerlingenraad. Aan het begin van een nieuw schooljaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden.

Een leerling mag maximaal twee keer deelnemen aan de leerlingenraad.