Activiteitencommissie

Activiteitencommissie KC Rijpelberg
 
Op kindcentrum Rijpelberg is er een activiteitencommissie die uit 9 ouders bestaat van locatie de Straap en locatie de Rakt samen.
De activiteitencommissie komt een aantal keer per jaar bijeen om allerlei zaken te regelen en voor te bereiden.
Zij helpt bij het organiseren van activiteiten op school en betrekt ouders bij school en stimuleert en organiseert activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school.
Vooral bij de organisatie van bijzondere activiteiten wordt veel samengewerkt met de leerkrachten. Denk daarbij aan het Winterfeest, Sinterklaas, ondersteuning sportdag, avondvierdaagse, schoolreisje etc.
Samenstelling van de oudervereniging 2023-2024
Ouders: Anouk - Carola - Charissa - Joyce - Kasia - Latoya - Melanie - Shannon - Suzanne
Team: Max - Mike M

Wilt u helpen?
U kunt zich altijd melden bij de activiteitencommissie als u actief wilt worden op school. Bij verschillende activiteiten kunnen we uw hulp gebruiken.