Schooltijden

Onderwijs en opvangtijden:

Voor ons kindcentrum gelden de volgende lestijden voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.

Maandag: 8.30-14.45 uur
Dinsdag: 8.30-14.45 uur
Woensdag: 8.30-12.30 uur
Donderdag: 8.30-14.45 uur
Vrijdag: 8.30-12.30 uur

Pauzes (lange dagen) 10.30-10.45 uur en 12.30-13.00 uur
Pauze (korte dagen): 10:30-10:45 uur

Inloop KC Rijpelberg

Voor de gehele school gelden de volgende tijden voor inloop:
- Elke week op dinsdag, woensdag en donderdag 
- Iedere eerste volle week na de vakantie

Er hangt een bordje bij de ingang van de onderbouw met een rode en groene zijde. Daarmee maken
we visueel wanneer uw kind(eren) alleen of samen met u als ouders/ verzorgers de school ingaan.


De tijden van de voorschoolse voorziening zien er als volgt uit:
Peuterspeelzaal De Rakt: maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur (waarvan 15 min. spelinloop)
Peuterspeelzaal ’t Poppeschoentje: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 8.30 tot 12.30 uur.
 
Buitenschoolse opvang De Rakt  (deze is ook toegankelijk voor kinderen van locatie De straap):
Dagelijks geopend vanaf 7.00 uur tot aan de start van de school en aansluitend aan schooltijd tot 18.30 uur.