Visie

Het bestuur van OBSH heeft in samenspraak met de MR besloten dat Kindcentrum De Rakt en Basisschool De Straap in de toekomst 1 kindcentrum zullen vormen. Dit proces van samen groeien naar 1 locatie en 1 kindcentrum is in schooljaar 2019-2020 van start gegaan onder de werknaam KC Rijpelberg. Het doel is kinderen van de Rijpelberg datgene te bieden waardoor ze zich ontwikkelen, groeien en leren in verbinding met de wijk en de andere partners. KC staat voor kindcentrum en betekent dat we samen met de opvang kinderen van 2-12 jaar opvang en onderwijs bieden. De opvang wordt verzorgd door Spring Kinderopvang.
Binnen KC Rijpelberg werken we aan een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs. We versterken de samenwerking door met de kleuters en de peuters thema's af te stemmen en de verbinding tussen school en BSO te bevorderen en verder uit te werken.

Het samengaan van beide scholen en de opvang zal in de toekomst leiden tot een nieuwe naam, een nieuw logo, een vernieuwd gebouw en een nieuwe gemeenschappelijke visie. In 2019 zijn we gestart met de eerste stappen. De medewerkers van de scholen en de opvang hebben elkaar meerdere keren ontmoet en leren elkaar steeds beter kennen. Er zijn gemeenschappelijke studiedagen, er is een veranderteam gevormd waarin medewerkers van beide scholen en opvang zitten, de intern begeleiders van beide scholen stemmen hun werkzaamheden steeds meer af op elkaar, beide scholen werken aan leerroutes en bij beide organisaties wordt gebruik gemaakt van het communicatiemiddel Social Schools richting de ouders.
In het nieuwe schooljaar zullen al meer vormen van samenwerking tussen beide scholen zichtbaar worden voor zowel, kinderen, team als ouders.

In de komende jaren zal de samenwerking en afstemming steeds meer groeien. Er is inmiddels een nieuwe visie geformuleerd. Binnen deze visie zien we diversiteit als een meerwaarde, verbinden we onderwijs en opvang en verbinden we de wijk en de partner met ons kindcentrum.
Taal en cultuur vormen speerpunten. KC Rijpelberg wil de taalmagneet en het cultuurcentrum voor de wijk zijn. We hechten veel belang aan een goede samenwerking met ouders en partners. Kinderen ontwikkelen zich niet alleen door de schoolvakken, maar ook door hun creatieve en muzikale talenten te ontwikkelen. KC Rijpelberg wordt de ontmoetingsplek voor de wijk. We kijken naar wat kinderen nodig hebben om zich lekker in hun vel te voelen, om zich maximaal te ontplooien en om hun talenten tot volle bloei te laten komen. Bij ons leren we van en met elkaar door te spelen en te bewegen, zowel binnen als buiten. We maken gebruik van moderne ICT hulpmiddelen waar dat zinvol is. We leren kinderen keuzes te maken, verantwoordelijkheid te dragen en te leren op veel verschillende manieren. Kinderen uit diverse groepen spelen en leren samen.
 

Klikt u op deze link om onze visie te lezen.