MR

Iedere schoollocatie kent een medezeggenschapsraad die ervoor zorgt dat ouders en leerkrachten mee bepalen hoe het beleid eruit ziet. Daarin hebben zowel teamleden als ouders zitting. De leden worden gekozen door team, ouders en verzorgenden. De medezeggenschapsraad heeft wettelijk een aantal instemmings- en adviesbevoegdheden. Ongeveer 6x per jaar wordt er vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar. Ook kunt u de notulen te allen tijden opvragen bij de school.

De MR geledingen van de twee locaties nemen samen zitting in een zogeheten 'samengestelde MR' die bestaat uit 12 leden.
Zes leden worden gekozen uit en door de ouders, zes leden komen uit het personeel.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:
Oudervertegenwoordiging:
Locatie De Rakt: Ingrid Gijsbers, Malu Roelofs, Quinten van der Zanden
Locatie De Straap: Eddy Islaratoeboen, Angie Akkermans, vacature                           

Personele vertegenwoordiging:
Locatie De Rakt: Ella van Lieshout, Karin Kastermans, Jonne Schaap                     
Locatie De Straap: Marlies Vaes, Mike Manders
​​​​​​​
Het Openbaar Basisonderwijs Helmond heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Die raad houdt zich bezig met bovenschools beleid.
Bertie van Otterdijk-Kuijpers, Tanja Gabriëls (team) en Marloes van Noord (ouder) van beide scholen hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting Openbare Basisscholen Helmond. Deze raad heeft bevoegdheden inzake bovenschoolse aangelegenheden. Voor de oudergeleding van de GMR hebben we een vacature.