meneer Willem, groep 6

In juli 2023 heb ik mijn PABO-diploma behaald en mijn eerste "grote-mensen-baan" gevonden op Kindcentrum Rijpelberg.
 
Kinderen zijn het grootste gedeelte van hun dag op school. In deze tijd wil ik hen zo goed mogelijk begeleiden en ze de ruimte geven zich te ontwikkelen voor hun toekomst. Een goede sfeer waarin hard gewerkt wordt, maar waar ook ruimte is voor een grapje en een lach is voor mij heel belangrijk.
 
Naast vakken als rekenen, taal en spelling wil ik kinderen de ruimte geven om andere talenten en interesses te ontdekken. Dit doe ik door mijn eigen passies als wereldoriëntatie, sport en muziek met de klas te delen.
 
In mijn vrije tijd maak ik graag muziek en ben ik veel op het voetbalveld te vinden.