meneer Mike, groep 2-3

Ik herinner me nog die ene leuke leerkracht van mijn eigen basisschool. Bij hem kon ik mezelf zijn, lachen en ging het leren vanzelf. Vanaf toen wist ik het al, ik wil later ook meester worden.
 
Inmiddels heb ik 2 jaar lang in verschillende groepen vervangen  binnen de stichting voordat ik bij KC Rijpelberg kwam. Hier werk ik al 3 jaar met veel plezier in de onderbouw.
Voor de kinderen van deze leeftijd is het een grote stap om van de peuterspeelzaal naar de basisschool te gaan. Ik vind het daarom belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen bij mij in de klas. Ik steek dus ook veel tijd in het opbouwen van een goede relatie met elk kind. Pas dan kan een kind gaan leren van alles en iedereen om zich heen.
 
Ik krijg veel energie door hun spontaniteit, nieuwsgierigheid en creativiteit in de breedste zin van het woord. Alles willen de kinderen weten en ik ga daar heel graag in gesprek over met ze. Door de juiste vragen te stellen op de goede momenten, hoop ik ze een stap in de goede richting te geven.
 
Door vervolgens mijn energie terug te geven aan de kinderen, hoop ik dat ze later mij herinneren zoals ik mijn leerkracht van de basisschool ook nog herinner.