Groep 5, de Straap, meneer Mike

Onze groep 5 heeft 27 kinderen.

De leerkracht is meneer Mike. Hij is er de hele week.

Juf Alisha (stagiaire onderwijsassistent) is er op maandag en dinsdag het gehele schooljaar.
Juf Tanja vervangt regelmatig op donderdagmiddag wanneer meneer Mike ICT taken heeft.

Verder assisteert juf Jasmine (onderwijsassistent) op woensdag t/m vrijdag in de groep.
Juf Marta en juf Dorota werken met een groepje kinderen op twee tijden in de week, op dinsdag en woensdag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
De vakken in groep 5 zijn:

  • rekenen, taal, woordenschat, spelling, gym, muziek, begrijpend lezen, crea en verkeer. We starten vanaf groep 5 met wereldoriëntatie. De 3 vakken die hierbij horen zijn: Natuur/Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. We draaien altijd een volledig blok van één vakgebied. Dit sluiten we af met een toets, de kinderen krijgen hiervoor ook een  leerblad mee naar huis. Zo kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien waaraan ze in het desbetreffende blok hebben gewerkt en samen oefenen voor de toets.
  • Bij het vak muziek hoort een kidspagina van 123 zing. Alle kinderen krijgen de inloggegevens van hun klasse pagina. Zo kunnen ze thuis de liedjes laten horen die we op school aan het leren zijn!
  • Podium: We hebben dit jaar podium ochtenden. De kinderen verzorgen dan een optreden. Ook tijdens de inloopavond zijn de ouders van harte welkom bij de optredens.
  • Gym: We gymmen 2 keer per week (op dinsdag en donderdag). De ene keer hebben we een oefenles met toestellen en de andere keer een spelles. Zorg voor gymkleren en goed passende gymschoenen. JIBB+ (Jeugd in beweging) komt 1x per maand een les verzorgen.
  • Computer: We gebruiken de oefensoftware van de methoden als ondersteuning of verdieping bv. van taal/spelling en rekenen. 
  • Spreekbeurt: 1x per jaar hebben de kinderen een spreekbeurt. Dit bereiden ze thuis voor, maar ook op school kan er aan gewerkt worden
  • Verjaardag vieren: We vieren de verjaardag zonder ouders. We zingen voor de jarige liedjes en uw kind krijgt van school een traktatie om uit te delen.
  • Weekhulpjes: Elke week zijn er 2 kinderen weekhulpje, zij helpen om de klas weer netjes te maken en ze delen materialen uit in de klas.
  • Bieb: 1 keer per week kunnen de kinderen naar de bieb om boeken voor thuis mee te nemen. Maximaal kunnen er 2 boeken geleend worden. Deze moeten uiterlijk na 4 weken ingeleverd worden, maar eerder mag natuurlijk ook.

U bent altijd welkom om een gesprek over uw kind te hebben. Loop gerust even binnen of stuur een berichtje via Social Schools.