Groep 5, de Rakt, meneer Rob

Welkom op de groepspagina van groep 5

Omgang met elkaar, regels en afspraken
 
Tijdens de eerste 6 weken, de GOUDEN weken komen er afspraken aan bod die voor de hele school gelden:
  • We noemen andere kinderen bij hun naam.
  • We laten elkaar ongestoord spelen en werken.
  • We luisteren naar nee, en hou op!
  • We zeggen het rustig als we iets niet leuk vinden.
  • We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van anderen.
 
De weektaak
 Ieder kind krijgt een weektaak op maat. Het ene kind heeft meer begeleiding nodig dan het andere. In de weektaak wordt de speciale spellingbegeleiding en de verlengde instructie voor rekenen voor een aantal kinderen weggezet. In de weektaak maken de kinderen een keuze uit door ons aangeboden werk. Dat is   werk wat in de loop van het jaar is geleerd, werk waar wij als leerkracht nog veel moeilijkheden zien, recent geleerde stof die geoefend moet worden, werk dat de samenwerking bevorderd, of werk waar je juist individueel moet oefenen. Kinderen die bijvoorbeeld een dyslexiebehandeling volgen kunnen in deze tijd ook daaraan werken. De weektaak levert vaak mooie gesprekken op waar veel kinderen inspiratie opdoen en waar ze mee gaan oefenen.                                                                                                                                      
 
Zelf leren plannen en organiseren
 De nadruk bij de manier van werken komt steeds meer te liggen op het zelf leren plannen en organiseren. We leren de kinderen om kritisch naar hun eigen werk te kijken en hier doelen aan te verbinden. Uiteraard leren we hen hoe ze dat moeten doen. Dit is een proces. Als het nog lastig is voor kinderen helpen wij hen bijvoorbeeld met plannen. We stimuleren de kinderen ook om vanuit zichzelf actief gebruik te maken van een verlengde instructie.
 
Omgaan met uitgestelde aandacht
Op bepaalde momenten, zoals bijvoorbeeld tijdens de weektaak, kunnen kinderen alleen een vraag stellen aan de leerkracht op het moment dat deze een vragenrondje maakt. We leren de kinderen hoe ze een probleem kunnen oplossen als de leerkracht niet beschikbaar is.
 
Eigen verantwoordelijkheid
De kinderen leren ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Vooral in het begin van het schooljaar is er veel aandacht voor evaluatie en reflectie. Waarbij we vooral de werkhouding bespreken: Hoe komt het dat je werk wel / niet af is? Let je voldoende op een nette werkverzorging? Hoe kies je een maatje om samen te werken aan een opdracht? Welke stappen kun je nemen als je iets echt niet begrijpt?
Ook het genoemde zelf nakijken van eigen werk hoort hierbij. Ook dit moeten we ze leren.

 
Computer
Tijdens de weektaak en op andere momenten hebben we ruimte om chromebooks voor kinderen in te zetten. Zo zijn er individuele kinderen die spelling of rekenen oefenen op de computer. Ook bevatten onze methoden oefensoftware, die de lessen ondersteunt en waaraan de kinderen zelfstandig werken. Opbrengsten hiervan kunnen we als leerkracht digitaal controleren.
 
Organisatorische zaken
 Raktiviteit  De Raktiviteit is dit jaar afwisselend op woensdag en vrijdag. Houd voor de planning a.u.b. de weekbrief in de gaten.

Spreekbeurt Alle kinderen doen een spreekbeurt. Er hangt een lijst in de klas met de data. Ruim voor de geplande datum krijgt uw kind in groep 5 een brief mee naar huis met nogmaals de datum en een brief met uitleg over een spreekbeurt.

Gym: Douchen/gymschoenen
We douchen niet na de gym. We vragen u om uw kind goed passende gymschoenen mee te geven naar de gym.

Bieb op school! Een prachtige kans, maar er gebruik van! In de weekbrief kunt u lezen wanneer een groep aan de beurt is. We halen dan boeken onder schooltijd voor thuis.

Weekhulp door kinderen Elk kind komt vier keer per jaar aan de beurt. De kinderen zijn dan tot 15.00 uur of 12.45 uur bezig met het netjes achterlaten van het klaslokaal.

Kijkochtend De eerste volle week van de maand is het inloop van 8.20-8.30 uur.