Groep 4, de Rakt, meneer Max

Welkom op de groepspagina van groep 4!

 

Groep 4 staat tot de herfstvakantie in het teken van  "wennen aan een nieuwe werkwijze" en veel lezen…..

Wennen aan werken in een schriftje, sommen maken op ruitjespapier, werken met een aparte weektaak voor rekenen, het taalboek zonder die handige pictogrammen, een boek voor spelling waarbij we eerst een dictee maken, de spellingsoefeningen, een nieuw schrijfschrift, lezen tijdens de Estafette-lessen……

Kortom: de werkwijze in groep 4 is anders dan de kinderen uit groep 3 zijn gewend. Er zijn geen pictogrammen die de kinderen de weg wijzen, maar er wordt steeds meer een beroep gedaan op zelf de opdrachten lezen. We nemen de kinderen dan ook in die eerste weken bij de hand.

 

Het lezen van de kinderen is volop in ontwikkeling en heeft veel ondersteuning nodig van ouders en leerkrachten. Op school hebben we extra leesmomenten in ons rooster waarin, samen met de leerkracht, of een onderwijsassistent, in kleine groepjes wordt gelezen. Dit wordt ook wel leeskilometers maken genoemd. Ook thuis is het in deze periode belangrijk dat er samen wordt gelezen. Elke avond even 2 bladzijden hardop lezen is aan te bevelen. Maar voorlezen……blijft ook erg belangrijk.

Ook begrijpend lezen zal m.b.v. Nieuwsbegrip aan bod komen. Dit zijn losse actuele teksten die de kinderen na afloop mee naar huis krijgen. Heel leuk om samen met u kind nog eens samen te lezen.

 

Het rekenen staat dit jaar in het teken van het oefenen van de getallen tot 100 en de + en - sommen die erbij horen maken. Ook met keersommen wordt een begin gemaakt. Voor groep 4 is het

einddoel : automatiseren van de tafels van 1 t/m 5 en 10.

 

Met taal gaan we thematisch aan de slag met woordenschat, zelfstandige naamwoorden, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voorzetsels. Ook het vertellen en schrijven van verhalen komt 1 keer in de week aan bod.

 

Met spelling wordt nu ook het accent gelegd op het correct leren schrijven van specifieke spellingproblemen.

Daarnaast staat er op het programma: schrijven, wereldoriëntatie, muziek, crea, verkeer.

Er wordt hard gewerkt in groep 4. De onderwijsbehoeften van kinderen leggen we vast in onze groepsplannen. 

 

Nog enkele praktische zaken:

De gymdagen zijn maandag en woensdag. Let u bij het kopen van gymschoenen erop dat het schoenen zijn met stroeve zolen.

We vieren de verjaardagen in de klas samen met elkaar. Het is helaas niet meer mogelijk dat ouders hierbij aanwezig zijn.

 

Weekhulpje, zij helpen om de klas weer netjes te maken en ze delen materialen uit in de klas.

  • Bieb: 1 keer per week kunnen de kinderen naar de bieb om boeken voor thuis mee te nemen. Maximaal kunnen er 2 boeken geleend worden. Deze moeten uiterlijk na 4 weken ingeleverd worden, maar eerder mag natuurlijk ook.

 

U bent altijd welkom om een gesprek over uw kind te hebben. Loop gerust even binnen of stuur een berichtje via Social Schools.

 

Wilt u mij spreken, dan maak ik na schooltijd altijd tijd voor u. De deur staat altijd open.