Groep 2/3A, de Straap, meneer Mike

Welkom op de groepspagina van groep 1-2
Joepie naar groep 1-2!

Wanneer uw kind is ingeschreven, krijgt u vier tot zes weken voor de vierde verjaardag een telefoontje van school. We spreken samen de wendagen af en u krijgt te horen in welke groep uw kind start. Wanneer uw kind aan het wennen is, maakt de leerkracht met u een afspraak voor een intakegesprek. Samenwerking en communicatie met de ouders vinden we heel erg belangrijk. We zorgen er samen voor dat uw zoon/ dochter een fijne tijd heeft bij ons op school.

Inloop:
In groep 1-2 starten we 2x per week (dinsdag en donderdag) de dag met een spel-inloop. Spel-inloop betekent dat u als ouder de gelegenheid krijgt om tot 08.45u mee te spelen met uw kind. Dit kan veranderen mochten de Corona richtlijnen aangescherpt worden.

Spelend leren:
Bij de kleuters werken we het hele jaar door met diverse thema's. Deze thema's sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen. De thema's duren meerdere weken zodat we ze samen met de kinderen kunnen uitbreiden en uitdiepen. We gebruiken hierbij enkele methodes. Deze methodes zijn: schatkist, logo3000, getal en ruimte junior, 123zing, Knoop het in je oren, Kleuteruniversiteit.
In de klas hangt een themabord, op dit bord kunt u zien wat we gedaan hebben in de klas. Alles wat we behandeld hebben hangen we op dit bord.
Daarnaast houden we u op de hoogte van ontwikkelingen in de groep via de app Social Schools.  
Om te kijken hoe kinderen groeien en welk aanbod we kunnen geven, zodat ze zich verder ontwikkelen, maken we gebruik van de observatiemethode 'Kleuter in beeld'. De ontwikkelingen worden tussentijds en aan het einde van het jaar met u besproken.Wat bieden we aan in groep 1/2:

  • Taalontwikkeling; Dit komt de hele dag door veel aan bod. Denk aan liedjes, voorlezen, activiteiten voor de woordenschat, zinsbouw, letters, etc…
    Dit schooljaar wordt er op dinsdag, woensdag en donderdag taal op maat gegeven. Dit houdt in dat uw kind van 9.00 - 10.15 uur op zijn of haar niveau wordt ingedeeld om taal op niveau aangeboden te krijgen.
  • Rekenontwikkeling: spelenderwijs komen rekenbegrippen, getallen en tellen aanbod.
  • Motorische ontwikkeling: grove en fijne motoriek. Van gymmen tot kleuren en kralenrijgen.
  • Sociaal emotionele ontwikkeling: spelletjes, praten met elkaar, prentenboeken, speeltuindag.
  • Muziek, dans en drama.

U bent van harte welkom om een keer mee te kijken in onze klas hoe we spelend leren! Dit kan door een afspraak te maken met de desbetreffende leerkracht.

Bewegen op school
De kinderen gaan 2 keer per dag naar buiten of gymmen in de speelzaal.
De gymlessen bestaan uit: vrij spel, materiaalles, spelles, circuitles en er worden lessen gegeven door JIBB+ (jeugd in beweging).

Verjaardagen
De verjaardagen zijn natuurlijk heel belangrijk en mogen zeker niet vergeten worden. Bij de kleuters vieren we deze dan ook uitgebreid. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. We geven de traktaties zoveel mogelijk mee naar huis zodat u zelf kunt beslissen of en wanneer uw kind deze mag opeten.

Bieb op school
Op de Straap hebben we een eigen bieb op school. Dit is in samenwerking met de bibliotheek van Helmond die in de stad zit. Één keer in de week op een vaste dag gaan we naar de bieb om een boek te lenen, het is niet verplicht om elke week een nieuw boek te lenen. U kunt ook een boek wat langer lenen, als het bijvoorbeeld nog niet uit is.
Welke dag de kinderen nieuwe boeken kunnen lenen wordt in het begin van het schooljaar naar u gecommuniceerd, dit is altijd een vaste dag.


We hopen uw kind gauw te verwelkomen op De Straap bij ons in de klas!
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u in de schoolgids kijken of contact met ons opnemen.