Groep 7, de Straap, juf Wendy

Welkom op de pagina van groep 7 van Locatie De Straap
 juf Wendy

Vakken in groep 7
In groep 7 werken we aan: rekenen, taal, spelling, gym, muziek, begrijpend lezen, crea, wereldoriëntatie, Engels, informatieverwerking en verkeer. De 3 vakken die horen bij wereldoriëntatie  zijn: Natuur/Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis, deze vakken bieden we aan via thematisch werken in blokken die van vakantie tot vakantie lopen.

De meeste vakken sluiten we af met een toets. Voor aardrijkskunde (topografie) en Engels moet thuis soms wat geleerd worden. De kinderen krijgen het leerwerk met het huiswerk mee. Zo kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien waaraan ze in het desbetreffende blok hebben gewerkt en samen oefenen voor de toets.

Huiswerk
Om al een beetje voorbereid te zijn voor het V.O. krijgen de kinderen ook huiswerk mee naar huis. Tot de herfstvakantie is dit eenmaal per week, vanaf de herfstvakantie meestal twee maal per week. Dit kan maakwerk, herhaling of verdieping van de stof van een bepaald vak en/of leerwerk voor wereldoriëntatie of Engels zijn die we op school hebben aangeboden

De weektaak
In groep 7 werken we met een weektaak, de kinderen werken in de weektaak aan de doelen die in de klas aan bod zijn gekomen, waarvan ze zelf het idee hebben dat ze nog extra oefening nodig hebben. Zo bevorderen we eigenaarschap bij de kinderen.

Podium
We hebben dit jaar ook podium ochtenden. De kinderen verzorgen dan een optreden waarbij de ouders mogen komen kijken. Ook tijdens de inloopavond bij het schoolthema zijn de ouders van harte welkom. In de nieuwsbrief wordt vermeld wanneer we aan de beurt zijn.

Gym
We gymmen 2 keer per week.(op dinsdag en vrijdag).  Zorg voor gymkleren en goed passende gymschoenen. We douchen niet na de gymles.

Computer
De Chromebooks worden gebruikt om extra te oefenen met de stof die aangeboden is. Ook wordt deze ingezet ter verdieping van de stof. Vooral bij de vakken rekenen en taal/spelling.
 
Spreekbeurt
1 a 2x per jaar hebben de kinderen een spreekbeurt. Dit bereiden ze thuis voor. Na de herfstvakantie krijgt uw kind een blad mee waarop staat wat ze moeten doen en wanneer ze aan de beurt zijn. Daarna volgt dit nog een keer. Er is ook een mogelijkheid voor de kinderen om de spreekbeurt na schooltijd op een computer van school voor te bereiden. Dit is in overleg met de leerkracht.

Verjaardag vieren
We vieren de verjaardag zonder ouders. We zingen voor de jarige een liedje en uw kind mag één traktatie uit de traktatiekast halen om uit te delen.

Weekhulp/taakjes
Iedere week zijn er 2 kinderen weekhulp. Zij helpen  die week om de klas weer netjes te maken.

Bieb
1 keer per week kunnen de kinderen naar de bieb om boeken voor thuis mee te nemen. Maximaal kunnen er 2 boeken geleend worden. Deze moeten na 4 weken ingeleverd worden, maar dit mag natuurlijk ook elke week.
 
Verkeersexamen groep 7 
In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het theorie examen is rond maart/ april en het praktijk examen april/mei. Voorafgaand aan het praktijkexamen is het belangrijk dat u samen met uw kind een keer de route gaat fietsen, deze staat aangegeven vanaf de Cacaofabriek.

Heeft u nog vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, bijzonderheden of wat dan ook? Bel, mail of loop na school even binnen. GEWOON DOEN!