Groep 6, de Straap, juf Nicole en meneer Willem

Welkom in groep 6!

Onze groep 6 heeft 20 kinderen, 10 meisjes en 10 jongens

We zijn dit jaar zoals altijd gestart met De Gouden weken
In deze weken maken we samen afspraken die ervoor gaan zorgen dat iedereen het fijn heeft in onze klas èn op school.
Een aantal belangrijke afspraken zijn:
  • We zorgen ervoor dat we fijn en rustig kunnen werken en spelen.
  • We helpen elkaar.
  • Iedereen is anders, dus iedereen mag zijn wie hij/zij is.
  • We zorgen er samen voor dat onze klas en onze spullen netjes zijn.

Vakken in groep 6
In groep 6 hebben we de volgende vakken: rekenen, taal, spelling, gym, muziek, begrijpend lezen, technisch lezen, crea, wereldoriëntatie en informatieverwerking. De 3 vakken die horen bij wereldoriëntatie  zijn: Natuur/Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. Als we bij rekenen of taal starten met een nieuw blok of thema, sturen we via Social school informatie over de inhoud van het desbetreffende blok of thema. Zo bent u op de hoogte van datgene wat in de klas aan de orde komt en kunt u thuis met uw kind eventueel spelenderwijs wat oefenen.

Huiswerk
1 x per week krijgen de kinderen huiswerk mee. Dit kan maak-werk, herhaling of verdieping van de stof van een bepaald vak zijn, maar ook leerwerk voor bijvoorbeeld wereldoriëntatie.

De weektaak in groep 6
In groep 6 werken we met een weektaak. De kinderen gaan met behulp van gesprekken leren om  eigen keuzes maken in dingen die ze tijdens de weektaak willen oefenen en leren. Zo bevorderen we het eigenaarschap bij de kinderen om zo een kritische houding te ontwikkelen op hun eigen talenten en doelen.

Podium
We hebben dit jaar een aantal podium ochtenden. De kinderen verzorgen dan een optreden waarbij de ouders mogen komen kijken. Ook tijdens de inloopavond bij het schoolthema zijn de ouders van harte welkom. In de Straapsels wordt vermeld wanneer we aan de beurt zijn.

Gym
We gymmen 2 keer per week.(op woensdag en vrijdag). De ene keer hebben we een oefenles met toestellen en de andere keer een spel-les. Zorg voor gymkleren en goed passende gymschoenen.

Computer
De computer/Chromebooks worden gebruikt om extra te oefenen met de stof die aangeboden is. Ook wordt deze ingezet ter verdieping van de stof. Vooral bij de vakken rekenen en taal/spelling.
 
Boekenkring/spreekbeurt
1 à 2x per jaar hebben de kinderen een spreekbeurt/boekenkring. Deze bereiden ze thuis voor. De kinderen krijgen hierover informatie mee naar huis. Mocht het thuis lastig zijn om dit voor te bereiden, neem dan even contact op. We kijken dan samen naar een goede oplossing.

Verjaardag vieren
We vieren de verjaardag zonder ouders. We zingen voor de jarige liedjes en uw kind mag één traktatie meenemen om uit te delen.

Hulpjes
Om onze klas netjes te houden hebben we een takenlijst in de klas hangen. Alle kinderen helpen mee. De kinderen die als taak hebben om na school even te helpen met vegen geven dat thuis even door omdat ze dan wat later zijn.

Bieb
1 keer per week kunnen de kinderen naar de bieb om boeken voor thuis mee te nemen. Maximaal kunnen er 2 boeken geleend worden. Deze moeten na 4 weken ingeleverd worden, maar dit mag natuurlijk ook elke week.

Heeft u nog vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, bijzonderheden of wat dan ook?
Bel, stuur een bericht via Social Schools of loop na school even binnen. GEWOON DOEN!