Groep 2/3, de Rakt, juf Chantal en juf Bertie

Welkom op de groepspagina van groep 2-3

Kinderen leren door te doen en vanuit intrinsieke motivatie en interesse, dit betekent leren op een manier die kinderen aanspreekt. Dat is de manier waarop wij werken in de combinatiegroep 2-3. Lerend spelen en spelend leren, maar wat betekent dit conctreet?

 

- Niet iedere groep heeft een eigen bouw of huishoek meer, maar ieder lokaal heeft een uitdagende hoek zodat de kinderen bij elkaar kunnen gaan spelen en werken.

- Elke leerkracht heeft zijn of haar eigen taak tijdens deze speel en werktijden, zo is er bijvoorbeeld een leerkracht bezig met NT2 (Nederlands tweede taalonderwijs) of spelbegeleiding (samen leren spelen). Samen zijn we verantwoordelijk voor alle kinderen die op dat moment in de klas aanwezig zijn. 

- Taal en reken-activiteiten worden in de hoeken uitgespeeld door middel van spel.

- De groepen spelen samen als 2-3 maar ook samen met alleen de groepen 3 of alleen de groepen 2. Ze werken dus in verschillende groepen samen.

 

De dag start rustig in de eigen groep, zodat we elkaar even kunnen zien en spreken. Uitgezonderd de vrijdag, dan starten de groep 2 kinderen bij juffrouw Carla en gaan de groep 3 kinderen gymmen met juffrouw Ella.

 

Groep 3:

Groep 3 werkt met de leesmethode; veilig leren lezen, we integreren de lessen zoveel mogelijk in het lerend spelen en spelend leren, maar de instructielessen worden wel gevolgd. Omdat het leesproces specifiek voor groep 3 is, is dit bijna de enige les die apart van groep 2 gegeven wordt. Groep 2 krijgt op die tijd gym of een andere les aangeboden door een andere leerkracht. 

Naast het leesonderwijs is het gym-onderwijs in de grote gymzaal (de Straap) ook alleen voor de kinderen van groep 3, dit heeft te maken met regels en veiligheid. Het is belangrijk om een fijne rugzak te hebben waar de gymkleren in kunnen. Deze gymkleren bestaan uit een gymbroekje, shirtje en gymschoenen. We gymmen op dinsdag en vrijdag. Vrijdags verzamelen we buiten bij de poort.

 

 

Groep 2:

In groep 2 gaan we met de kinderen aan de slag met het voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Dit ook weer vanuit het spelend leren. Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Contacten leggen maar ook onderhouden.
  • Probleemoplossend denken, kleine problemen zelf proberen op te lossen.
  • Zelfstandig werken
  • Weektaken maken: leren plannen, doorzettingsvermogen, kennis vergroten.

Als je even de juf niet mag storen, leer je op je beurt wachten, maar wordt je ook gedwongen om nogmaals zelf na te denken of een klasgenootje om hulp te vragen. En wist u ook dat als je beweegt op muziek met je hele lichaam dat dit een belangrijke stap is om later heel goed en netjes te kunnen schrijven. Dat komt omdat onze hersenen nog groot denken, tussen de lijntjes schrijven is nog helemaal niet nodig in groep 2, maar groep 3 gaat dit wel al leren.

 

Gymmen

De kinderen van groep 2 gymmen elke dag, dit gebeurt samen met de andere kleutergroepen in de speelzaal.

 

Algemeen

 

Verjaardagen:

De verjaardagen van de kinderen worden om 13.00 gevierd. Dit duurt ongeveer een half uurtje. We vieren dit zonder ouders, maar zorgen we voor een foto via social schools. De traktatie wordt vanuit school verzorgd. 

 

Bieb op school

We hebben de bieb op school, waar de kinderen van groep 2/3 om de 3 weken boeken mogen lenen. Zorg ervoor dat het bieb-pasje in de tas zit. Houd het rooster in de weekbrief in de gaten wanneer wij aan de beurt zijn.

 

Raktiviteit

Een aantal keren per jaar is de Raktiviteit. De kinderen van verschillende groepen laten dan op het podium zien waar ze op dat moment mee bezig zijn. Dit kan op muzikale wijze of een andere expressieve vorm. Deze vinden plaats op wisselende dagen en tijden. Vooraf krijgt u in de weekbrief te zien wanneer de groep van uw kind aan de beurt is.

 

 

Contact met de leerkracht

Drie keer per jaar zijn er 10 minuten gesprekken, waarin de leerkracht de ontwikkeling en de voortgang van uw kind met u bespreekt.

Als u een vraag heeft of iets wilt vertellen, kunt u natuurlijk altijd bij de juf terecht. Voor een gesprek kunt u op elk moment in het jaar een afspraak maken met de leerkracht. 

 

Ophalen van de kinderen

Wanneer de bel gaat, komen alle kinderen met de leerkracht naar buiten. Op een vaste plaats op de speelplaats kunt u uw kind gaan halen. U kunt uw kind afmelden bij de leerkracht, zodat zij weet dat uw kind veilig uit school gaat. Als iemand anders uw kind komt ophalen, is het dus fijn als u dit doorgeeft aan de leerkracht.