Groep 1, de Straap, meneer Lars

Een goede start

Wanneer uw kind 4 jaar is geworden start hij/zij in groep 0-1

We kijken samen naar een passende start voor kind, ouder en leerkracht. Het wenproces wordt goed in de gaten gehouden. We horen graag hoe het thuis gaat, maar vertellen u natuurlijk ook hoe het op school verloopt. Samenwerking en communicatie met de ouders vinden we heel erg belangrijk, we zorgen er samen voor dat uw zoon/dochter een fijne tijd heeft op Kindcentrum De Straap. Deze communicatie verloopt vooral mondeling maar ook via social schools.

Lerend spelen

In de onderbouw gaan we uit van het principe van lerend spelen en spelend leren. Tijdens ieder spel dat bewust door ons gekozen en aangereikt wordt, wordt een aantal zaken geoefend en geleerd. Voor de kinderen zit het geleerde verweven in het spel. Het onderwijs is gericht op ontwikkeling van allerlei gebieden, zoals o.a. taal/denken, motoriek, rekenen en de sociaal/emotionele ontwikkeling.

Hoe werkt het lerend spelen dan?

Als je verstoppertje speelt leer je tellen tot 10. Of als we gaan knikkeren leer je tegen je verlies kunnen. Als je even de juf niet mag storen, leer je op je beurt wachten, maar wordt je ook gedwongen om nogmaals zelf na te denken of een klasgenootje om hulp te vragen.

We maken gebruik van een taal / rekenmethode voor de groepen 0-1 en 2. De methodes (Schatkist en Spelend Rekenen, met Sprongen vooruit en de wereld in getallen) gaan uit van thema's. Samen met de kinderen groeit een thema gedurende een aantal weken uit. De betrokkenheid van de kinderen is hierbij groot. (Het is fijn als u er thuis in gesprekjes en activiteiten ook op aan sluit) Er ontstaat een themahoek of een verteltafel en er worden veel gesprekken gevoerd over de activiteiten. De wereld van de kinderen wordt letterlijk en figuurlijk groter.

Voor de muzikale ontwikkeling maken we gebruik van de methode 1 2 3 Zing. U krijgt een inlogcode zodat u thuis ook mee kunt zingen met de aangeleerde liedjes. 

Het is voor kinderen een behoorlijke uitdaging om letters en cijfers te leren schrijven. Wij helpen ze hierbij met de methode Schrijfdans.

Er wordt dus volop gespeeld, gepraat, geconstrueerd, geknutseld, geschreven, gelezen en gerekend.

Maar op de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat een kind zich veilig voelt en dat hij/ zij het fijn vindt in de groep en binnen het Kindcentrum. Dit bewaken we door observaties en gesprekjes. Hierbij maken we ook gebruik van een kindvolgsysteem. Op dit moment starten we met: Kleuter in beeld. Een voor ons nieuw volgsysteem. 

 

Wat is belangrijk bij ons in de groep?

In het eerste jaar zijn veel activiteiten gericht op het wennen aan school, het dagritme en de verschillende activiteiten. Er wordt goed gekeken hoe kinderen zich daarin ontwikkelen en van daaruit stellen we per kind individuele eisen. Wat zijn hierbij belangrijke aandachtspunten:

  • Je veilig voelen; we zorgen ervoor dat de kinderen het fijn vinden op onze school. 
  • Zelfvertrouwen hebben; we vinden het belangrijk dat kinderen dingen kiezen vanuit zichzelf en geloven in wat ze kunnen.
  • Contacten leggen; kinderen maken nieuwe contacten, wij begeleiden ze hierin,
    want dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend.
  • Zelfredzaamheid; kun je zelf al aan en uitkleden, je jas ophangen, naar de wc gaan?

Praktische zaken voor in de groep

Inloop 

We starten de dag met een inloop zodat kinderen direct aan de slag kunnen wanneer ze binnen komen. Op dinsdag, woensdag en donderdag en de eerste week van de maand bent u welkom om het kind in de klas te brengen en samen met het kind te kijken waar we mee bezig zijn in de groep.  Om half 9 gaat de bel en nemen we afscheid. 

Bieb op school!

Een prachtige kans, maar er gebruik van! In de weekbrief kunt u lezen wanneer een groep aan de beurt is. We halen dan boeken onder schooltijd voor thuis.

Fruit en lunch

Iedere ochtend eten we gezamenlijk fruit in de klas. Spullen blijven in de tas en worden in de doorzichtige bak gestopt

 

Ophalen van de kleuters

Wanneer de bel gaat, komen alle kinderen met de leerkracht naar buiten. Op een vaste plaats op de speelplaats kunt u uw kind gaan halen. U kunt uw kind afmelden bij de leerkracht, zodat zij weet dat uw kind veilig uit school gaat. Als iemand anders uw kind komt ophalen, is het dus fijn als u dit doorgeeft aan de leerkracht. 

Mocht u vragen hebben kan je altijd even binnenlopen.

Groeten,
Meneer Lars